Wyświetlanie wszystkich wyników: 4

 • Czapka z daszkiem GUADESIGN

  Czapka z daszkiem GUADESIGN

  29,00 

  GUADE.SIGN

  BYĆ Znakiem MB z Guadalupe w świecie.

  Nakładaj odzież Guade.sign i w połączeniu ze swoją postawą stawaj się ZNAKIEM Błogosławieństwa, Znakiem Nawrócenia, znakiem Maryi, która w naszym Logo ułożona z promieni słonecznych stanowi literę G.
 • Czapka z daszkiem N S P J

  Czapka z daszkiem N S P J

  29,00 

  N S P J

   

  Pan Jezus pokazując swoje Serce św. Małgorzacie Marii Alacoque pełne ognia, rzekł do niej: “Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami”.
  “To nabożeństwo – pisze św. Małgorzata – jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich czasach”.Pan Jezus dał św. Małgorzacie

  Alacoque dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli Jego Serca:

   

  1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
  2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
  3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
  4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
  5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
  6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
  7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
  8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
  9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.
  10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim.
  11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
  12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.
   
   
 • Czapka z daszkiem NMP

  Czapka z daszkiem NMP

  29,00 

  NMP

  Św. Jan Paweł II
  „Od Maryi uczymy się zawierzać we wszystkim woli Bożej. Od Maryi uczymy się zawierzenia nawet wówczas, gdy wydaje się, że nie ma już nadziei. Od Maryi uczymy się miłości do Chrystusa, Jej Syna i Syna Bożego”.
  Św. Jan Maria Vianney
  „Kiedy wezwiesz Maryję w chwili pokusy, Ona natychmiast przybędzie Ci na ratunek, a szatan odstąpi od ciebie”.
  Św. Bazyli Wielki
  „Grzeszniku, nie popadaj w rozpacz, lecz oddawaj się Maryi we wszystkich swoich potrzebach. Wzywaj Jej ku pomocy, gdyż wolą Boga jest, aby udzielała ci Ona pomocy w każdej potrzebie”.
  Św. Franciszek Borgiasz
  „Mocno powątpiewam w zbawienie tych, których nie cechuje pobożność maryjna”.
 • Czapka z daszkiem ZNAK ODKUPIENIA

  Czapka z daszkiem ZNAK ODKUPIENIA

  29,00 

  ZNAK ODKUPIENIA